Croeso i wefan Ysgol Dyffryn Nantlle!

Ysgol Gymraeg yw Dyffryn Nantlle sy’n darparu addysg o’r radd flaenaf i ddisgyblion 11 - 19 mlwydd oed yn ardal Pen-y-groes, Gwynedd. Rydym yn falch o berfformiad a chymeriad ein disgyblion, ynghyd ag ymroddiad a gweithgarwch diflino grŵp arbennig o staff addysgu ac atodol. Yma ar ein gwefan cewch gipolwg a blas o gymuned unigryw'r ysgol. Gallwch gwrdd â’n Prif Ddisgyblion, gweld data perfformiad a safonau'r ysgol, mwynhau newyddion diweddaraf am ein disgyblion ynghyd â mynediad at bolisïau a gweithdrefnau’r ysgol. Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost, godi’r ffôn neu wneud apwyntiad i daro draw i ymweld â ni. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ysgol Dyffryn Nantlle.

Yn gywir,
Mr Neil Foden

Gwybodaeth Ddiweddaraf:

Calendr


Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Twitter


Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share