Fforwm Rhieni

Pwrpas Fforwm Rhieni’r Ysgol yw:

  • galluogi rhieni i gyfarfod , rhannu syniadau a rhoi adborth i'r ysgol

  • rhoi llais i rieni ac yn eu galluogi i gyfrannu at wneud penderfyniadau’r ysgol

  • helpu i ddatblygu partneriaeth rhwng y rhieni a'r ysgol.

  • ymgynghori rhieni ac yn cynghori'r arweinyddiaeth yr ysgol a / neu'r corff llywodraethol o farn rhieni.

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share