Healthy School

(English Coming Soon...)

Rydym wedi ymrwymo i’r Mesur Bwyta’n Iach ac Yfed mewn Ysgolion sy’n ymgorffori’r arweiniad argyfer ‘Blas am Oes’. Daeth hyn i rym ym mis Medi 2013. Mae’n nodi’r cyfeiriad strategol a’r camausydd eu hangen i wella safonau maeth bwyd a diod a werthir yn ein hysgol. Rydym wedi gweithredu ar hyn gyda chefnogaeth y gwasanaeth Arlwyo i sicrhau bod yr holl fwyd a diod yn ein hysgol yn cydymffurfio รข’r mesur. Mae bwyta’n iach yn cael ei hyrwyddo drwy wersi Technoleg Bwyd, Gwyddoniaeth ac ABCh. Mae negeseuon cyson yn cael eu darparu gan staff o ran bwyd a diod yn yr ysgol ac oddi ar y safle. Rydym bellach wedi cyrraedd Cam 2 Ysgolion Iach Gwynedd ac yn gweithio i gwbwlhau Cam 3.

ysgolion iach

The Gwynedd Healthy Schools Scheme website - click here

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share