Dewisiadau 16-19

Llythyr i Rieni / Gwarcheidwaig - cliciwch yma

Pam dewis astudio yn chweched ddosbarth Ysgol Dyffryn Nantlle?
Canlyniadau Lefel A a Thystysgrif Her Sgiliau y Bagoriaeth Gymreig
Ysgol Dyffryn Nantlle Haf 2019 - cliciwch yma

Ysgol Dyffryn Nantlle dewis pynciau i flwyddyn 12 2021-22 Dewis Rhydd - cliciwch ymaprospectusProsbectws 21 / 22 Chweched Dosbarth - cliciwch yma


prospectusProsbectws Cydweithredol y Consortiwm Addysg Ȏl-16 - cliciwch yma

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
E-bost: cliciwch yma


Bookmark and Share