Dewisiadau 14-16

Dewisiadau 2020 - 2021


Llawlyfr yw hwn sydd i’w ddarllen gyda’r daflen ddewisiadau cyn i chi ddod i benderfyniad terfynol ynglyn â’ch pynciau ym mlwyddyn 10.

Ein nôd yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu arbenigedd a llwyddo mewn pynciau yn academaidd, a gobeithio, meithrin yn y disgyblion gyfrifoldeb tuag atynt eu hunain, tuag at bobl eraill a thuag at ein cymdeithas.

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr


Addysg Gorfforol
Celf
Cerddoriaeth
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch
Technoleg Gwybodaeth
Cymraeg Iaith Gyntaf (Iaith)
Cymraeg Iaith Gyntaf (Llenyddiaeth)
Cymraeg Ail Iaith
Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffrangeg
Mathemateg
Gwyddoniaeth (Craidd, Ychwanegol)
Gwyddoniaeth (Bioleg, Cemeg, Ffiseg)
Astudiaethau Crefyddol
Daearyddiaeth
Hanes

Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Y Gyfraith
TGCh (OCR Cenedlaethol)
Gwyddoniaeth (BTEC Edexcel)
Mathemateg (BTEC)
Technoleg Cerdd (BTEC Edexcel)
Sgiliau Allweddol (OCR)
Y Fagloriaeth Gymreig (CBAC)
Peirianneg Modurol (NVQ)
Gweithgareddau Awyr Agored (BTE Edexcel)
Diwydiannau’r Tir (BTEC Edexcel)
Adeiladwaith (NVQ)
Therapi Harddwch (NVQ)
Trin Gwallt (NVQ)
Peirianneg (BTEC Edexcel)
Arlwyo (BTEC Edexcel)
Sgiliau Gwaith (BTEC Edexcel)
Perfformio a Dawns (BTEC Edexcel)
Manwerthu (BTEC Edexcel)
Gwasanaethau Cyhoeddus (BTEC Edexcel)

 

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
E-bost: cliciwch yma


Bookmark and Share