Dewisiadau 14-16

Dewisiadau 2022 - 2023


Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

Llawlyfr yw hwn sydd i’w ddarllen gyda’r daflen ddewisiadau cyn i chi ddod i benderfyniad terfynol ynglyn â’ch pynciau ym mlwyddyn 10.

Ein nôd yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu arbenigedd a llwyddo mewn pynciau yn academaidd, a gobeithio, meithrin yn y disgyblion gyfrifoldeb tuag atynt eu hunain, tuag at bobl eraill a thuag at ein cymdeithas.

Ffurflen dewis pynciau 2022


Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share