Ysgol Iach

Rydym wedi ymrwymo i’r Mesur Bwyta’n Iach ac Yfed mewn Ysgolion sy’n ymgorffori’r arweiniad argyfer ‘Blas am Oes’. Daeth hyn i rym ym mis Medi 2013. Mae’n nodi’r cyfeiriad strategol a’r camausydd eu hangen i wella safonau maeth bwyd a diod a werthir yn ein hysgol. Rydym wedi gweithredu ar hyn gyda chefnogaeth y gwasanaeth Arlwyo i sicrhau bod yr holl fwyd a diod yn ein hysgol yn cydymffurfio â’r mesur. Mae bwyta’n iach yn cael ei hyrwyddo drwy wersi Technoleg Bwyd, Gwyddoniaeth ac ABCh. Mae negeseuon cyson yn cael eu darparu gan staff o ran bwyd a diod yn yr ysgol ac oddi ar y safle. Rydym bellach wedi cyrraedd Cam 2 Ysgolion Iach Gwynedd ac yn gweithio i gwbwlhau Cam 3.

ysgolion iach

Gwefan Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd - cliciwch yma

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share