Pwy ydy Pwy

Pennaeth: Mrs Alwen P. Watkin
Dirprwy Bennaeth: Mr Huw G. Evans
Dirprwy Bennaeth: Mr Mark Allen


Arweinydd y Gymraeg/ Cydlynydd Iaith: Mrs Enid Price Huws
Cymraeg/ Cydlynydd Llythrennedd / Cydlynydd y BAC CA5: Miss Lowri Ifan
Cymraeg: Miss Mari E. Griffiths
Cymraeg: Mrs Nia McCabe


Arweinydd Saesneg: Mrs Connie Robinson
Saesneg: Miss Nia Thomas
Saesneg/ Dirpryw Bennaeth Cynnydd CA4 (Bl. 10/11): Mr Aled Edwards
Saesneg/ Arweinydd Cynnydd CA4 (Bl. 10/11): Ms Clare McDermott


Arweinydd Mathemateg/ Pennaeth Cynnydd Bl.8: Mr Deiniol Tudur Davies
Arweinydd TGCh ac e-ddysgu/Mathemateg: Mr Gareth Owen
Mathemateg/Cydlynydd Rhifedd: Mr Alun Edwards
Arweinydd Dylunio a Thechnoleg / Pennaeth Cynnydd Bl. 7: Mr Ioan Jones


Arweinydd Cemeg: Miss Tanwen Borland
Arweinydd Gwyddoniaeth dros dro / Pennaeth Ffiseg: Mrs Delyth Jennings
Arweinydd Gwyddoniaeth dros dro / Pennaeth Bioleg: Mr Dafydd Parry
Arweinydd Ieithoedd Tramor Modern/ Arweinydd CA5: Mrs Sioned Rhys


Arweinydd Dyniaethau / Arweinydd Hanes: Mrs Nia Lynn P. Jones
Arweinydd Addysg Grefyddol / Pennaeth Cynydd Bl.9: Miss Leah Williams
Dyniaethau: Miss Samantha Burgess

 

Cydlynydd y BAC CA4 / Arweinydd Cerdd: Mr Gareth F. Hughes


Arweinydd Celf: Mr Dylan H. Owen


Arweinydd Addysg Gorfforol: Mr Gethin Long
Addysg Gorfforol: Miss Caroline Davies

 

Swyddog Gweinyddol: Mrs Elen Williams
Rheolwr Systemau Rheolaethol: Mrs Ann M. Jones

 

Cymhorthydd Clerigol/ Goruchwyliwr Swyddfa: Miss Sioned A. Jones
Cymhorthydd Clerigol: Mrs Claire Tocker

 

Technegydd Labordy: Mrs Nia Lewis Jones
Technegydd TGCh: Mrs Jane Williams

 

Uwch Gymhorthydd Cyflenwi: Mrs Llio Griffith Jones
Uwch Gymhorthydd Cyflenwi: Mrs Mari Morris
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Miss Catherine Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Miss Jacqueline Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Mrs Shirley Pearson
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Ms Sonja Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Miss Lisa Owen
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Miss Alaw Hughes

 

Swyddog Cefnogi Teuluoedd: Miss Iola G. Parry
Gofalwr: Mr Eurwyn Jones

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
E-bost: cliciwch yma


Bookmark and Share