Pwy ydy pwy

Cadeirydd: Mrs Mary Hughes
Is-gadeirydd:
Awdurdod Addysg Lleol:
Y Cynghorydd Judith Humphreys
Dr Jerry Hunter
Mr Iolo Tudur Owen
Mr John Pritchard
Cynrychiolwyr Rhieni:
Mrs Ellen W Cook
Mrs Mari Powell Jones
Mrs Rowena Robert-Evans
Aelodau Cymunedol:
Mr John Pollard
Mr Glyn Owen M.B.E.
Mrs Mary Hughes
Cynrychiolwyr Athrawon:
Ms Clare McDermott
Mr Deiniol Tudur Davies
Cynrychiolwyr Staff Ategol: Mrs Jane Williams
Pennaeth: Mrs Alwen Pennant Watkin
Clerc y Corff: Mrs Elen Williams

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
E-bost: cliciwch yma


Bookmark and Share