Pwy ydy pwy

Cadeirydd: Mrs Mari Powell Jones
Is-gadeirydd: Mr John Pollard
Awdurdod Addysg Lleol:
Y Cynghorydd Judith Humphreys
Ms Angharad Lloyd-Williams
Mr Iolo Tudur Owen
Y Cynghorydd Craig Ab Iago
Cynrychiolwyr Rhieni:
Mr Raymond Williams
Mrs Mari Powell Jones
Mr Stephen Barnard
Mrs Janice Parry
Mrs Sian Jones
Aelodau Cymunedol:
Mr John Pollard
Mr Glyn Owen M.B.E.
Mrs Mary Hughes
Mr John Pritchard
Cynrychiolwyr Athrawon:
Ms Clare McDermott
Mr Deiniol Tudur Davies
Cynrychiolwyr Staff Ategol: Mrs Jane Williams
Pennaeth: Mrs Alwen Pennant Watkin
Clerc y Corff: Mrs Elen Williams

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
E-bost: cliciwch yma


Bookmark and Share