Pwy ydy pwy

Cadeirydd: Mrs Sara Lloyd Evans
Is-gadeirydd: Ms Angharad Roberts

Awdurdod Addysg Lleol:

Y Cynghorydd Judith Humphreys
Ms Angharad Roberts
Mrs Iona Wyn Jones
Y Cynghorydd Craig Ab Iago

Cynrychiolwyr Rhieni:

Mr Raymond Williams
Miss Rhiannon Mair
Mr Stephen Barnard
Mrs Sara Lloyd Evans
Mrs Sian Jones


Aelodau Cymunedol:

Mr Paul Thomas
Mr Glyn Owen M.B.E.
Mr Alun Ffred Jones
Mr Guto Rhys Huws


Cynrychiolwyr Athrawon:

Mrs Elen Williams
Miss Roberta Williams

Cynrychiolwyr Staff Ategol: Miss Iola Parry
Pennaeth Strategol Interim: Mr Neil Foden
Clerc y Corff: Ms Elen Williams

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share