Noson Rieni

Canllawiau Noson rhieni

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo covid-19, mae'r ysgol wedi penderfyny peidio cynnal noson rhieni arferol yn neuadd yr ysgol eleni. Er hyn, mae'r ysgol yn awyddus iawn i sicrhau fod cyfle i chi drafod datblygiad eich plentyn hefo'r athrawon. Mae'r ysgol wedi gyrru ffurflen ddigidol i chi archebu amser drwy neges destyn. Cyn mynd ati i archebu amser hefo'r athrawon, hoffwn i chi dreulio rhywfaint o amser i ddarllen y wybodaeth isod a gwylio'r fideo sy'n egluro sut fydd y dechnoleg yn gweithio.

Cam 1

Er mwyn hwyluso'r broses o fynychu'r noson rhieni rhithiol rydym yn eich argymell i lawrlwytho'r app 'Microsoft Teams' ar eich cyfrifiadur, tabled neu'ch ffôn.

Cliciwch yma i lawrlwytho Microsoft Teams

Archebu amser

Gwyliwch y fideo isod (paratowyd ar gyfer noson rhieni bl 11) er mwyn derbyn arweiniad ar sut i archebu amser hefo’r athrawon ar gyfer y nosweithiau rhieni

Cymorth

Os oes unrhyw broblemau'n codi yna cwblhewch y ffurflen isod a mi wneith aelod o staff eich ffonio i drafod.

Ffurflen Gymorth

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share