Gwefannau Defnyddiol

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod a’i fonitro’n defnyddio gwefan/app Classcharts. Gall ddefnyddio’r wefan (https://www.classcharts.com/student/login) neu lawrlwytho’r app ar eich ffon. Byddwch angen derbyn côd gan eich athrawon cofrestru cyn ymuno.

Hwb Cymru

https://hwb.gov.wales/
Gallwch ddefnyddio gwefan HwbCymru er mwyn cael mynediad i Office 365, sy’n rhoi mynediad i ystod y feddalwedd megis Microsoft Word, Microsoft PowerPoint yn rhad ac am ddim.
Gellir ei ddefnyddio hefyd i gael mynediad i Google for Education (Google Classrooms) sy’n eich caniatau i gael mynediad i waith osodir gan eich athrawon fel gwaith cartef / adnoddau adolygu.

GCSE Pod

https://www.gcsepod.com
Mae gan pob disgybl yn yr ysgol fynediad i wefan GCSE Pod. Mae GCSE Pod yn wefan / app sy’n rhoi mynediad i gannoedd o bodlediadau a deunyddiau adolygu sy’n cyd fynd a’r cymhwysterau caiff ei gynnig yma yn Ysgol Dyffryn Nantlle.

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share