Gwaith Cartref

Linc Mewngofnodi Class Charts

Mae’r ysgol yn defnyddio ClassCharts er mwyn gosod a monitro gwaith cartref. Mae’n bosib cael mynediad i class charts drwy fynd i’r wefan uchod neu drwy app ar eich ffon.
Bydd rhaid mewnbynnu’r ‘parent access code’ y tro cyntaf rydych yn mewngofnodi i’r wefan, mae’n bosib derbyn hwn drwy gysylltu hefo swyddfa’r ysgol.

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share