Who's Who

English coming soon...

Pennaeth: Mrs Alwen P. Watkin
Dirprwy Bennaeth: Mr Huw G. Evans
Dirprwy Bennaeth: Mr Mark Allen
Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Llinos A. Owen


Arweinydd y Gymraeg/ Cydlynydd Iaith: Mrs Enid Price Huws
Cymraeg/ Cydlynydd Llythrennedd: Miss Lowri Ifan
Cymraeg: Miss Roberta Williams


Arweinydd Saesneg: Mrs Connie Robinson
Saesneg: Miss Nia Thomas
Saesneg/ Dirpryw Bennaeth Cynnydd CA4 (Bl. 10/11): Mr Aled Edwards
Saesneg/ Arweinydd Cynnydd CA4 (Bl. 10/11): Ms Clare McDermott


Arweinydd Mathemateg: Mr Deiniol Tudur Davies
Arweinydd TGCh ac e-ddysgu/Mathemateg: Mr Gareth Owen
Mathemateg/Cydlynydd Rhifedd: Mr Alun Edwards
Arweinydd Dylunio a Thechnoleg / Pennaeth Cynnydd Bl. 7: Mr Ioan Jones


Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Ian M. Jones
Arweinydd Ffiseg: Mrs Delyth Jennings
Arweinydd Bioleg: Mr Dafydd Parry
Arweinydd Ieithoedd Tramor Modern: Mrs Sioned Rhys


Arweinydd Daearyddiaeth/ Arweinydd Dyniaethau: Mr David O. Pritchard
Arweinydd Hanes: Ms Alaw Mari Huws
Arweinydd Addysg Grefyddol/ Pennaeth Cynydd Bl.9: Miss Leah Williams
Dyniaethau: Miss Samantha Burgess


Arweinydd Cerdd/ Arweinydd CA5: Miss Melanie L. Cooper


Arweinydd Celf: Mr Dylan H. Owen


Arweinydd Addysg Gorfforol: Mr Ian Arwel Jones
Addysg Gorfforol: Miss Caroline Davies

 

Swyddog Gweinyddol: Mrs Elen Williams
Rheolwr Systemau Rheolaethol: Mrs Ann M. Jones

 

Cymhorthydd Clerigol/ Goruchwyliwr Swyddfa: Miss Sioned A. Jones
Cymhorthydd Clerigol: Mrs Claire Tocker

 

Technegydd Labordy: Mrs Nia Lewis Jones
Technegydd TGCh: Mrs Jane Williams


Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Miss Catherine Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Mrs Llio Griffith Jones
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Miss Jacqueline Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Mrs Shirley Pearson
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu:
Miss Denise Owen
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu: Miss Eiri Jones

 

Swyddog Cefnogi Teuluoedd: Miss Iola G. Parry
Uwch Gymhorthydd Cyflenwi:
Mrs Mari Morris
Gofalwr:
Mr Eurwyn Jones

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share