14-16 Choices

Options 2020 - 2021

This booklet has been written to accompany the options sheet and should assist you to finalise your decisions about your choice of subjects for year 10.

Our aim is to organize a broad and balanced curriculum giving pupils the opportunity to specialize and succeed academically in subjects, and also, hopefully, to nurture in the pupils a responsibility towards themselves as individuals, towards other people and towards our society.

Click here to read the booklet

Translation coming soon...

Addysg Gorfforol
Celf
Cerddoriaeth
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch
Technoleg Gwybodaeth
Cymraeg Iaith Gyntaf (Iaith)
Cymraeg Iaith Gyntaf (Llenyddiaeth)
Cymraeg Ail Iaith
Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffrangeg
Mathemateg
Gwyddoniaeth (Craidd, Ychwanegol)
Gwyddoniaeth (Bioleg, Cemeg, Ffiseg)
Astudiaethau Crefyddol
Daearyddiaeth
Hanes

Translation coming soon...

Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Y Gyfraith
TGCh (OCR Cenedlaethol)
Gwyddoniaeth (BTEC Edexcel)
Mathemateg (BTEC)
Technoleg Cerdd (BTEC Edexcel)
Sgiliau Allweddol (OCR)
Y Fagloriaeth Gymreig (CBAC)
Peirianneg Modurol (NVQ)
Gweithgareddau Awyr Agored (BTE Edexcel)
Diwydiannau’r Tir (BTEC Edexcel)
Adeiladwaith (NVQ)
Therapi Harddwch (NVQ)
Trin Gwallt (NVQ)
Peirianneg (BTEC Edexcel)
Arlwyo (BTEC Edexcel)
Sgiliau Gwaith (BTEC Edexcel)
Perfformio a Dawns (BTEC Edexcel)
Manwerthu (BTEC Edexcel)
Gwasanaethau Cyhoeddus (BTEC Edexcel)

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share