Cyngor Ysgol

Aelodau’r Cyngor Ysgol ydi:

Blwyddyn 7

Llio
Ynyr

Blwyddyn 8

Alex
Deio
Leo
Alis

Blwyddyn 9

Gwyn
Kaitlyn
Lili
Thomas
Eben
Ceri
Tesni
Iwan

Blwyddyn 10

Keelan
Cynan

Blwyddyn 11

Mabon
Lia
Iwan
Gethin
Dion

Chweched Dosbarth

Owain
Lois
Ifan
Glesni
Jac

Cofnodion Cyfarfodydd

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share