Arholiadau

Byddwn yn rhannu canlyniadau Canolfan dros dro ar fore Llun Mehefin 21ain. Mae’n hanfodol o bwysig eich bod yn dod i’r ysgol i’w casglu, ac os dymunir gellir trafod y canlyniadau gyda aelod o’r Uwch Dim Rheoli.

Trefniadau

Dosberthi’r yn Neuadd yr ysgol yn ol trefn y wyddor:

TGAU
A i J = 9.30yb – 10.00yb
K i W = 10.00yb – 10.30yb

Bl 13 – 10.30yb – 11.00yb

Bl 12 – Ystafell AMJ – 11.15yb.

Apel

Dydd Llun 21/06/21, bydd eich plentyn yn derbyn y graddau dros dro a bennir gan yr ysgol.

Bydd ffenest o ddau ddiwrnod er mwyn gwneud cais i adolygu unrhyw un o’r canlyniadau. Bydd angen rheswm clir I wneud hyn, gofynnir am wybodaeth sy’n bethnasol i’r gwall y credwch chi mae’r ganolfan wedi’I wneud wrth bennu’r radd.

Am wybodaeth ynglyn a’r broses apeliadau yn dilyn derbyn Canlyniadau Canolfan dros dro, cliciwch ar y linc yma https://sites.google.com/hwbcymru.net/asesiadauhaf2021/home (gwasgwch y botwch Ctrl wrth glicio ar y linc)

Bydd y ffenestr yn cau diwedd dydd Mercher 23/06/21

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share